PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE

În România, ocupația de ˝Proiectant sisteme de securitate˝ Cod COR 215119 se află pe ˝Lista profesiilor și ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale˝ iar cursul de formare profesională este organizat în baza Standardului Ocupațional și a Programei avizată de Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.) – Direcţia de Ordine Publică pentru competențe de proiectare a sistemelor tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare.

Ca persoane fizice

Obținerea certificatului de absolvire vă va ajuta daca intentionați să lucrați în cadrul unor companii licențiate de I.G.P.R. pentru ˝proiectarea sistemelor tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare˝.

Ca persoane juridice

Dacă intenționați să vă licențiați propria companie la I.G.P.R. pentru activitățile de ˝proiectare a sistemelor tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare˝, este solicitat certificatul de absolvire al acestui curs.

Condiții de acces:

 • Studii superioare tehnice cu competente în domeniul electric

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea în munca si în domeniul situatiilor de urgenta;
 • Aplicarea normelor de protectia mediului;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Elaborarea analizei de risc privind protectia persoanelor si valorilor
 • Elaborarea specificatiei tehnico-operative a sistemului de securitate;
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces;
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare;
 • ​Verificarea proiectului;
 • Monitorizarea executiei proiectului.
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
 • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • ​Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare;
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces;
 • Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
 • · Elaborarea proiectului sistemului tehnic tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • Întocmirea de devize;

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statului)

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice)