Curs de operator în verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor speciale de prevenire și stingere a incendiilor

Curs de calificare

CONDIȚII DE ACCES

învățământ general obligatoriu

DESCRIEREA OCUPAȚIEI

Ocupaţia conferă competentele specifice pentru organizarea; instalarea; punerea în funcţiune; întreţinerea şi repararea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu.La finalizarea cursului, absolvenţii obţin Certificate de absolvire cu recunoaştere europeană pe perioada de valabilitate nedeterminată.


UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

 1. Organizarea activităţii de instalare a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu;
 2. Instalarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu;
 3. Punerea în funcţiune a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu;
 4. Întreţinerea şi repararea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi în caz de incendiu;

Acest curs este introdus în urma apariţiei O.M.A.I nr 112/16.07.2014, în completarea metodologiei aprobate prin O.M.A.I 87/2010, publicat în Monitorul Oficial nr 556/28.07.2014 cu aplicabilitate din 28.08.2014.

În urma absolvirii cursurilor se eliberează „Certificat de absolvire”, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, însoţit de un supliment descriptiv ce cuprinde competentele profesionale pentru exercitarea atribuţiilor specifice.

CURSUL SE ADRESEAZĂ

 • pentru „INSTALARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE”- firmelor de execuţie instalaţii şi celor de montare tâmplărie/trape/luminatoare;
 • pentru „INTRETINERE SI REPARATII”- firmelor de mentenanta imobiliara; service instalatii; facility management.
 • Atât pentru PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, cât şi pentru ÎNTREŢINERE, pot fi interesate şi firmele care furnizează aceste echipamente, putând face faţă cu personal calificat la solicitările din teritoriu.
 • De asemenea pot fi interesate şi organe ale administraţiei publice locale şi centrale care administrează clădiri cu astfel de sisteme.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • copie carte de identitate;
 • copie certificat de naştere;
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • copie ultimul act de studii