Curs de Igienă

Noțiuni fundamentale

   

Centrul de formare profesională “PROFESIONAL –PN”, prin prezentul program, vine în întâpinarea dumneavoastră şi vă oferă posibilitatea de a vă instrui din trei în trei ani la cursul: Igienă-Notiuni fundamentale. 

Acest curs se finalizează, după promovarea examenului de absolvire, prin obţinerea certificatul de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei conform modulelor menţionate mai jos:

MODULE

  1. Modulul 1: Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializare a alimentelor; inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor.
  2. Modulul 2: Servicii de curăţenie în unităţi de asistentă medicală, colectivităţi de copii şi tineri, unităţi de cazare, hoteluri, moteluri, cabane etc.

3. Modulul 3: Producţia şi distribuţia apei potabile, inclusiv a apei potabile şi îmbuteliate

4. Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală

5. Modulul 5: Servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare

.

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).