Curs Verificator Proiecte

SC PROFESIONAL PN organizează, în conformitate cu ORDIN nr. 22 din 10 aprilie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, cursuri de specialitate în vederea

obținerii/prelungirii atestatului de verificator de proiecte /expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

Curs de pregatire pentru prelungirea/obtinerea atestatului de verificator proiecte si/sau expert tehnic.

ATESTAT

~VERIFICATOR PROIECTE~ si/sau 

~EXPERT TEHNIC~

CONDIȚII DE ACCES

Ordinul 22/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

DURATĂ

20 de ore de pregătire.