Cursuri de calificare.

Cursurile pe care le organizăm sunt acreditate și recunoscute la nivel internațional.

Cursuri pe categorii

  • Cursuri de calificare
  • cursuri de inițiere
  • cursuri de perfecționare
  • alte cursuri
  • traininguri
  • SPECIALIZARE
  • Practica implementării standardelor de control intern managerial
  • Reporter radio

Descoperă cursul dorit și vino să ne cunoaștem!

Administrator de condominii

Asistent Social - nivel mediu

Auditor Energetic

Bucătar

Diriginte de santier - Instalatii electrice/retele electrice

Diriginte de santier - Gaze naturale/ Retele de gaze naturale

​Electrician constructor

 

Franceza - nivel începător, intermediar și avansat

Engleza - nivel începător, intermediat și avansat

Frigotehnist

Microsoft Excel

Microsoft Word

Germană - nivel începător, intermediar și avansat

Igienă

Infirmier

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze - nivel II

Lucrator în comerț

Manager al sistemul de management al calității

Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor

Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor

Ospătar

Cursuri de pregătire teoretică în domeniul Gazelor Naturale( pentru examenele de autorizare ANRE sau prelungirea legitimatiilor ANRE: PGIU-PGD; EGIU-EGD; EGIU-EGD; PGT-EGT; EGT; PGNC-EGNC);  Curs pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

Pregătire teoretică în domeniul Instalaţiilor Electrice (pentru examenele de autorizare ANRE gradele I; IIA; IIB; IIIA; AAAB; IVA; IVB); Curs de verificator de proiecte; Responsabil tehnic cu executia; Expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice

Prim ajutor premedical

Reporter radio

Ai întrebări?

Îți răspundem cu drag!

Tel/fax: 0269/220/449

0745 373 606

0745 236 208

0720229998 

profesional_pn@yahoo.com