Curs de infirmieră

Curs de calificare - nivel 3 cnc

DESCRIERA OCUPAȚIEI

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţiicotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacereaautonomiei, în măsura în care este posibil.Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.

CODUL COR

5132.2.1

CONDIȚII DE ACCES

studii generale

DURATĂ

360 ore (120 ore teorie şi 240 ore practică) - cu examinare iniţială

STRUCTURĂ CURS

-120 ore teorie –se vor ţine în Sibiu, str Somesului; nr 57; 

-240 ore practica- se va efectua in spital.


 COMPETENŢE DOBÂNDITE

 1. Planificarea propriei activităţi.
 2. Perfecţionarea continuă.
 3. Lucrul în echipa multidisciplinara.
 4. Comunicarea interactivă.
 5. Respectarea drepturilor persoanei îngrijite.
 6. Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite.
 1. Alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite.
 2. Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită.
 3. Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite.
 4. Transportul rufăriei.
 5. Transportul persoanei îngrijite.