Curs de electrician constructor

Curs de calificare - nivel 3 cnc

CODUL COR

713701

DURATĂ

720 de ore de pregătire ( cu posibilitatea de reducere la 3 luni printr-o evaluare inițială)

DESCRIERA OCUPAȚIEI

Electricianul constructor realizează întreaga gamă de lucrări electrice de joasă şi medie tensiune în instalaţii industriale, civile, de uz casnic şi gospodăresc. Electricianul constructor se ocupă cu pozarea şi conexarea cablurilor de tensiune precum şi a celor de comandă, control, semnalizare şi a cablurilor de instrumentaţie, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scări de cabluri, în ţevi de protecţie sau pozate aparent sau îngropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalaţiile menţionate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor şi conductoarelor în doze şi la echipamentele electrice, verifică şi pune în funcţiune instalaţiile electrice realizate.

Electricianul constructor desfăşoară o serie de activităţi în procesul realizarii unei instalaţii electrice dupa cum urmeaza:

 1. 1. Analizează informaţiile: încercând să obţină toate datele necesare pentru a putea realiza lucrările electrice în condiţii optime tehnice şi calitative.
 2. Identificarea locurilor de montaj pentru echipamentele electrice în conformitate cu planurile de execuţie.
 3. Concepe soluţii: va alege şi va aplica soluţiile optime pentru situaţia existentă, în limitacompetenţelor sale;
 4. Realizează necesarul de materiale de montaj pentru lucrările de instalaţii electrice pe care îl comunica maistrului sau şefului de punct de lucru. Cunoştinţele necesare:
  • PE 107/81: Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice;
  • PE 119/82: Normativ de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice;
  • PE 101/95: Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice;
  • I7/2002: Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la1000V c

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

 1. 1 Lucrul în echipă
 2. Comunicarea interactivă la locul de muncă
 3. Dezvoltarea profesională
 4. Organizarea locului de muncă
 5. Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 6. Întreţinerea echipamentelor de lucru
 7. Asigurarea calităţii lucrărilor executare
 1. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 2. Montajul traseelor de cablu
 3. Pozare cabluri şi conductoare
 4. Realizarea conexiunilor cablurilor şi conductoarelor de joasă şi medie tensiune
 5. Montajul instalaţiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare şi HVAC
 6. Montarea tablourilor electrice de distribuţie
 7. Realizarea instalaţiei de paratrăsnet şi a prizei