CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ AUTORIZARE/PRELUNGIRE ELECTRICIAN ANRE

Perioada: 25.09-27.09.2020, la Sibiu

Curs realizat in conformitate cu “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice, aprobat prin Ordinul nr.116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.11/2013 organizat de Centrul de Formare Profesională „PROFESIONAL -PN” din Sibiu, în baza acordului Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul energiei -A.N.R.E.

Pentru:


  • gradul 1 (instalatii electrice)
  • gradele II A; III A; IV A (proiectarea de instalatii electrice)
  • gradele II B; III B; IV B (executarea de instalatii electrice)
  • gradele II A+B; III A+B; IV A+B

Urmatoarele documente vor fi trimise pe mail pana la inceperea cursului:

  • copie act de identitate
  • copii diplome şi/sau certificate care să ateste calificarea profesională(pentru autorizare)
  • copii legitimatii(pentru prelungire)

Atasam mai jos programa ANRE:

20.08.2020 Publicarea anuntului
31.08.2020  – 04.09 2020 Inscrierea candidatilor
04.09. 2020 (data postei) Termen final de inscriere
25.09.2020 Data limita pentru publicarea in portal a listei tuturor candidatilor (solicitanti care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament) cu indicarea motivelor de neindeplinire, unde este cazul
2.10.2020 Data limita pentru completarea dosarelor (dupa caz)
9.10.2020 Data limita pentru publicarea in portal a listei finale tuturor candidatilor (solicitanti care indeplinesc - propusi la acordare/prelungire, respectiv cei care nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament - neadmisi), cu indicarea motivelor de neindeplinire, unde este cazul
22.10.2020 Data de la care solicitantii isi pot ridica documentele de autorizare de la Registratura ANRE
30.10.2020 Data limita pentru inregistrarea contestatiilor referitoare la analiza dosarelor
6.11.2020 Publicarea rezultatelor analizarii contestatiilor

Vă rugăm accesați periodic pagina de internet a ANRE-ului pentru informații actualizate.


CONTACT

Pentru detalii suplimentare, vă stăm cu drag la dispoziție.
Program: luni-vineri, ora 08:00 -16:30.

                                                                                                 0745 236 208
                                                                                              office@profesional-pn.ro