CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ AUTORIZARE/PRELUNGIRE ELECTRICIAN ANRE

Perioada: 29.01.2021 - 31.01.2021

Cursul se va desfasura ONLINE

Curs realizat in conformitate cu “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice, aprobat prin Ordinul nr.116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.11/2013 organizat de Centrul de Formare Profesională „PROFESIONAL -PN” din Sibiu, în baza acordului Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul energiei -A.N.R.E.

Pentru:


  • gradul 1 (instalatii electrice)
  • gradele II A; III A; IV A (proiectarea de instalatii electrice)
  • gradele II B; III B; IV B (executarea de instalatii electrice)
  • gradele II A+B; III A+B; IV A+B

Urmatoarele documente vor fi trimise pe mail pana la inceperea cursului:

  • copie act de identitate
  • copii diplome şi/sau certificate care să ateste calificarea profesională(pentru autorizare)
  • copii legitimatii(pentru prelungire)

Atasam mai jos programa ANRE:

18.01.2021 Publicarea anuntului
01.02.2021 – 12.02.2021 Inscrierea candidatilor
12.02.2021(data postei) Termen final de inscriere
08.03.2021Nominalizarea centrelor
02.04.2021
Data limita pentru publicarea in portal a listei tuturor candidatilor

(solicitanti care indeplinesc /nu indeplinesc-   conditiile prevazute in Regulament )- , cu indicarea motivelor de neindeplinire, unde este cazul si cu precizarea centrului in care vor fi programati

09.04.2021-  Data limita pentru completarea dosarelor (dupa caz)

14.04.2021 Data limita pentru publicarea in portal a listei finale a tuturor candidatilor (solicitanti care indeplinesc-propusi la examen, propusi la prelungire/nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament-neadmisi), cu indicarea motivelor de neindeplinire, unde este cazul
16.04.2021Publicarea listelor aferente fiecarui centru, cu precizarea seriei in care vor fi programati candidatii, atat cei care sunt propusi la examen, cat si cei care sunt propusi pentru eliberare de adeverinte ca urmare a prelungirii calitatii de electrician autorizat/verificator de proiecte/expert tehnic de calitate si extrajudiciar
20.04.2021-16.05.2021Desfasurarea examenelor de autorizare, eliberarea adeverintelor in cazul prelungirii calitatii detinute, precum si a adeverintelor pentru verificatori de proiecte si experti tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice
18.05.2021 Publicarea rezultatelor pe pagina de internet

CONTACT

Pentru detalii suplimentare, vă stăm cu drag la dispoziție.
Program: luni-vineri, ora 08:00 -16:30.

                                                                                                 0745 236 208
                                                                                              office@profesional-pn.ro