CURS DE FORMARE CONTINUA A AUDITORILOR ENERGETICI 

pentru prelungirea dreptului de practica in calitate de auditor energetic pentru cladiri

DESPRE CURS


  Centrul de Formare PROFESIONAL PN impreuna cu Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania (AIIR) si Ordinul Auditorilor Energetici din Romania (OAER) organizeaza

  Cursul de formare continua a auditorilor energetici pentru cladiri se va desfasura pe parcursul a 3 zile (vineri-duminica) si poate sta la baza obtinerii recomandarii din partea Asociatiei Inginerilor de Instalatii din Romania (AIIR) sau Ordinului Auditorilor Energetici din Romania (OAER) pentru prelungirea dreptului de practica in calitate de auditor energetic pentru cladiri.

  Perioada: 08.02.2019-10-02.2019

  La terminarea cursului se va elibera Certificat de absolvire a cursului de Tehnica Auditului Energetic pentru cladiri (certificat eliberat de Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania (AIIR) si Ordinul Auditorilor Energetici din Romania (OAER)

Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice şi auditori energetici cu experienţă în domeniu şi vor asigura o formare intensivă, teoretică şi practică.

LOCAȚIE

Cursul se va desfasura la Bucuresti si Sibiu.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • § Copia actului de identitate;

  § Date de contact

 • § Legitimatia de auditor energetic;


Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).