OAER si Facultatea de Inginerie a Instalatiilor din cadrul UTCB in colaborare cu CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA- PROFESIONAL PN din Sibiu organizeaza

I.  Curs de pregatire A SPECIALISTILOR IN VEDEREA ATESTARII CA AUDITORI ENERGETICI PENTRU CLADIRI (curs de weekend)

DESPRE CURS

OAER, cu suportul FII-UTCB (Facultatea de Inginerie a Instalatiilor din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti - www.utcb.ro) si in baza prevederilor Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri din 30.09.2010, modificat si completat conform Ordinului 996/19.07.2016 si conform Ordinului 2185/18.07.2019, deruleaza in perioada:
octombrie 2021 un nou curs de pregatire intensiva a specialistilor in vederea atestarii ca auditori energetici. Cursul se desfasoara pe parcursul a 4 weekend-uri

CONDIȚII DE PARTICIPARE

 • vechime minimă în meserie de 3 ani, pentru gradul II şi 5 ani pentru gradul I
 • ​să fie inginer constructor, inginer de instalaţii sau arhitect
 • să fie inginer, absolvent al unei facultăţi tehnice şi care dovedeşte, prin existenţa în foaia matricolă a diplomei de studii universitare, promovarea uneia din disciplinele: higrotermica construcţiilor, energetica clădirilor, construcţii, materiale de construcţii, termo - dinamica, termotehnica, transfer de căldură şi masă, maşini termice, instalaţii termice, instalaţii frigorifice, instalaţii de ventilare / climatizare, aparate electrice, instalaţii electrice şi automatizări pentru construcţii.

La terminarea cursului se va elibera Certificat de absolvire a cursului de Tehnica Auditului Energetic pentru clădiri şi se va da recomandare pentru participarea cursanţilor la examenul de atestare organizat de către MDRT.

CURSUL VA AVEA LOC ONLINE

Taxele se achita anticipat prin OP catre SC PROFESIONAL PN SRL

–CIF: 17881320, IBAN RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu deschis la Banca Comerciala Romana- Sibiu

II.  CURS DE FORMARE CONTINUA A AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLADIRI

Cursul se desfasoara pe parcursul a 3 weekend-uri (3 module: vineri – sambata - duminica) : perioada octombrie 2021

Cursul se desfasoara online.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • 1. PENTRU ATESTARE (AUTORIZARE):
 • Copia diplomei de studii superioare
  • Copia actului de identitate
   • Copie foaie matricola
 • 2.PENTRU PRELUNGIRE:
 • copia actului de identitate
 • copia legitimatiei de auditor energetic