OAER si Facultatea de Inginerie a Instalatiilor din cadrul UTCB in colaborare cu CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA- PROFESIONAL PN din Sibiu organizeaza

I.  Curs de pregatire A SPECIALISTILOR IN VEDEREA ATESTARII CA AUDITORI ENERGETICI PENTRU CLADIRI (curs de weekend)

DESPRE CURS

OAER, cu suportul FII-UTCB (Facultatea de Inginerie a Instalatiilor din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti - www.utcb.ro) si in baza prevederilor Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri din 30.09.2010, modificat si completat conform Ordinului 996/19.07.2016 si conform Ordinului 2185/18.07.2019:

deruleaza in perioada:
07 - 20 septembrie 2021 un nou curs de pregatire intensiva a specialistilor in vederea atestarii ca auditori energetici.

IMPORTANT - PENTRU A FI ELIGIBIL IN PARTICIPAREA LA ACEST CURS

``Articolul 11(1) Pregătirea profesională generală a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. d) se dovedeşte cu diplomă de inginer/arhitect - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în următoarele profiluri/specialităţi absolvite: instalaţii pentru construcţii, construcţii civile, industriale şi agricole, arhitectură, alte profiluri/specialităţi cu conotaţie energetică aplicabilă în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii.(2) Conotaţia energetică prevăzută la alin. (1) se demonstrează prin existenţa în foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, care însoţeşte diploma de studii universitare pentru profesia de inginer/arhitect sau diploma de master/studii aprofundate în domeniul eficienţei energetice a clădirilor a uneia ori mai multor discipline de învăţământ, cu o durată de minimum un semestru, promovată/promovate în anii de studiu, după cum urmează: higrotermica construcţiilor, energetica clădirilor, termodinamică, termotehnică, transfer de căldură şi masă, construcţii, materiale de construcţii, maşini termice, instalaţii termice, instalaţii frigorifice, instalaţii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalaţii electrice şi automatizări pentru clădiri.``

CONDIȚII DE PARTICIPARE

 • vechime minimă în meserie de 3 ani, pentru gradul II şi 5 ani pentru gradul I
 • să fie inginer constructor, inginer de instalaţii sau arhitect
 • să fie inginer, absolvent al unei facultăţi tehnice şi care dovedeşte, prin existenţa în foaia matricolă a diplomei de studii universitare, promovarea uneia din disciplinele: higrotermica construcţiilor, energetica clădirilor, construcţii, materiale de construcţii, termo - dinamica, termotehnica, transfer de căldură şi masă, maşini termice, instalaţii termice, instalaţii frigorifice, instalaţii de ventilare / climatizare, aparate electrice, instalaţii electrice şi automatizări pentru construcţii.

La terminarea cursului se va elibera Certificat de absolvire a cursului de Tehnica Auditului Energetic pentru clădiri şi se va da recomandare pentru participarea cursanţilor la examenul de atestare organizat de către MDRT.

CURSUL VA AVEA LOC ONLINE

Taxele se achita anticipat prin OP catre SC PROFESIONAL PN SRL

–CIF: 17881320, IBAN RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu deschis la Banca Comerciala Romana- Sibiu

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • 1. PENTRU ATESTARE (AUTORIZARE):
 • Copia diplomei de studii superioare
  • Copia actului de identitate
   • Copie foaie matricola
 • 2.PENTRU PRELUNGIRE:
 • copia actului de identitate
 • copia legitimatiei de auditor energetic