TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES

CODUL COR

352130

TIP CERTIFICAT OBȚINUT

Certificat de absolvire

CONDIȚII DE ACCES

  • minim studii liceale(cu sau fara bacalaureat);

DURATĂ

40 de ore teorie

80 de ore practica

DESCRIERA 


PENTRU PERSOANE FIZICE

Obținerea certificatului de absolvire vă va ajuta dacă intentionați să lucrați în cadrul unor companii licențiate de I.G.P.R. pentru ˝instalarea, modificarea, monitorizarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei˝ sau autorizate de I.G.S.U. pentru ˝instalarea și întreţinerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu˝.

B.PENTRU PERSOANE JURIDICE

Dacă doriti să vă licențiați / autorizați compania la I.G.P.R. / I.G.S.U. pentru activitățile enumerate mai sus este necesar certificatul de absolvire al acestui curs


OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

· Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate

Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate

Pregătirea lucrărilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate

· Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu

Instalarea sistemelor tehnice de detecție, efracție și control al accesului

Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare

· Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)

​Asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele de televiziune cu circuit închis (TVCI)

​Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă

Punerea in funcțiune a sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu

Punerea in funcțiune a sistemelor tehnice de detecție, efracție și control al accesului

Punerea in funcțiune a sistemelor tehnice de monitorizare

Punerea in funcțiune a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI)

· Asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu

Asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele tehnice de detectie, efracție și control al accesului

Asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele de monitorizare

​Menținerea unor relații de muncă eficace

​Aplicarea normelor de protecție a mediului

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statului).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).