Curs de Proiectant Sisteme de Securitate

cod COR 215119

MODULUL 1

În România, ocupația de ˝Proiectant sisteme de securitate˝ Cod COR 215119 se află pe ˝Lista profesiilor și ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale˝ iar cursul de formare profesională este organizat în baza Standardului Ocupațional și a Programei avizată de Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.) – Direcţia de Ordine Publică pentru competențe de proiectare a sistemelor tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare.

Cum vă ajută acest curs?


Persoane fizice:

 • Obținerea certificatului de absolvire vă va ajuta daca intentionați să lucrați în cadrul unor companii licențiate de I.G.P.R. pentru ˝proiectarea sistemelor tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare˝.

Persoane juridice: 

 • Dacă intenționați să vă licențiați propria companie la I.G.P.R. pentru activitățile de ˝proiectare a sistemelor tehnice de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces, TVCI şi monitorizare˝, este solicitat certificatul de absolvire al acestui curs.

CONDIȚII DE ACCES

  • Studii superioare tehnice cu competente în domeniul electric;

  • Certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă;

COMPETENȚE DOBÂNDITE

  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea în munca si în domeniul situatiilor de urgenta;

  • Aplicarea normelor de protectia mediului;

  • Aplicarea procedurilor de calitate;

  • Elaborarea analizei de risc privind protectia persoanelor si valorilor;

  • Elaborarea specificatiei tehnico-operative a sistemului de securitate;

  • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces;

  • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;

  • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI);

  • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare;

  • Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectie si semnalizare la efractie si control acces;

  • Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;

  • Elaborarea proiectului sistemului tehnic tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI);

  • Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare;

  • Verificarea proiectului;

  • Întocmirea de devize;

  • Monitorizarea executiei proiectului.


MODULUI 2

În România, ocupația de ˝Proiectant sisteme de securitate˝ Cod COR 215119 se află pe ˝Lista profesiilor și ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale˝ iar cursul de formare profesională este organizat în baza Standardului Ocupațional și a Programei avizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.) pentru competențe de ˝proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu˝.

Cum vă ajută acest curs?


Persoane fizice:

  • Obținerea certificatului de absolvire vă va ajuta dacă intentionați să lucrați în cadrul unor companii autorizate de I.G.S.U. pentru ˝proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu˝.

Persoane juridice: 

  • Dacă intenționați să vă autorizați propria companie la I.G.S.U. pentru activitățile de ˝proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu˝, este solicitat certificatul de absolvire al acestui curs.

CONDIȚII DE ACCES

  • Studii superioare tehnice cu competente în domeniul electric;

  • Certificat medical din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă;

COMPETENȚE DOBÂNDITE

  • Elaborează analize de risc privind protecţia persoanelor şi valorilor, în urma culegerii şi interpretării datelor referitoare de ameninţările şi vulnerabilităţile beneficiarului.

  • Elaborează specificaţia tehnico-operative a sistemului de securitate, pe baza listei măsurilor de securitate destinate reducerii riscurilor. De asemenea, întocmeşte specificaţii pentru serviciile de pază şi intervenţie şi pe cele privind rolurile şi responsabilităţile asumate de beneficiar.

  • Elaborează soluţia tehnică a sistemului de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, prin conceperea şi configurarea acestui tip de sistem tehnic de securitate.

  • Elaborează proiectul sistemului de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, ce constă în: partea desenată a proiectului, memoriul tehnic, specificaţia de echipamente, calculul energetic al sistemului, lista cu zonele de alarmare, Jurnalul de cabluri.

  • Verifică forma şi conţinutul proiectului.

  • Întocmeşte devize pentru toate lucrările ce vor fi executate în cadrul contractului cu beneficiarul.

  • Monitorizează execuţia proiectului, prin verificări privind lucrările executate în cadrul procesului de implementare a proiectului.


CONTACT

Pentru detalii suplimentare vă stăm cu drag la dispoziție!
Program: luni-vineri, ora 08:00-16:30

0745 373 606

0720 229 998
office@profesional-pn.ro

profesional_pn@yahoo.com​