Curs operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor

DESCRIEREA OCUPAȚIEI

Domeniul de pregatire profesionala: MECANICA

Calificarea asigura absolventilor competente de operare cu echipamente, scule, dispozitive specifice extractiei, lucrari de interventii, reparatii capitale, punere in productie si operatii speciale la sonde, transportul pe conducte a titeiului si gazelor, aplicand legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor

DURATA

Pe parcursul a 720 de ore (240 ore teorie +480 ore practica) – cu posibilitatea de reducere la jumatate (la 3 luni- vor ramane 120 ore teorie si 240 ore practica)- printr-un examen initial.


UNITĂȚI DE COMPETENȚE SPECIFICE:

1.Realizarea schitei piesei mecanice in vederea executarii ei;

2.Realizarea pieselor prin operatii de lacatuserie generala;

3.Montarea organelor de masini in subansambluri mecanice;

4.Masurarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale;

5.Realizarea desenului tehnic pentru organe de masini;

6.Realizarea asamblarilor mecanice;

7.Exploatarea sondelor de gaze;

8.Pregatirea gazelor pentru transport;

9.Distributia gazelor naturale.


CONTACT:

Persoana de contact: Neamtu Ionel

Tel/fax: 0269220449; 0745373606; 0745/236/208

E-mail :profesional_pn@yahoo.com