Curs de pregatire teoretica in domeniul instalatiilor electrice

 ANRE gradele I; IIA; IIB; IIIA; IIIB; IVA; IVB.

Descrierea ocupatiei

CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ

Curs realizat in conformitate cu <Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice >, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 11/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 152 din 21-03-2013, organizat de Centrul de Formare Profesională „PROFESIONAL -PN” din Sibiu, în baza acordului Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul energiei -A.N.R.E. (prin adresa nr. 26206 din 17.06.2011).

Conform art 16, alin (2): ” Termenul de vizare a adeverintei de electrician autorizat este data la care se implinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, dupa caz, de la data ultimei vizari.”

Alin (3), litera (c) enumera documentele necesare a fi incluse in dosarul intocmit in vederea verificarii si vizarii periodice a adeverintei de electrician autorizat, printre care si “dovada absolvirii in ultimul an a unui curs de pregatire teoretica, care sa respecte cel putin tematica si bibliografia stabilite si publicate de autoritatea competenta pe pagina sa de internet pentru tipul si gradul respectiv de autorizare.”

IMPORTANT

Pentru obtinerea autorizatiei de electrician ANRE, nu mai este obligatorie efectuarea unui curs, acesta fiind necesar doar in cazul prelungirii autorizatiei.

Centrul nostru de formare profesionala organizeaza cursuri pentru pregatirea candidatilor in vederea autorizarii.

Electricienii autorizati pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalatii electrice pot avea, dupa caz, urmatoarele grade de autorizare :

gradul I (instalatii electrice).
gradele II A ; III A ; IV A (proiectarea de instalatii electrice);
gradele II B ; III B ; IV B (executarea de instalatii electrice).
gradele II A+B ; III A+B; IV A+B.

Condiţii de înscriere:

Conform Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic pot participa persoanele care fac dovada ca detin calificari profesionale:

– lucratori calificati absolventi ai unor cursuri de calificare in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
– lucratori calificati absolventi ai scolilor profesionale cu durata mai mica de 3 ani specializati in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
– lucratori calificati absolventi ai scolilor profesionale cu durata de 3 ani specializati in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
– absolventi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalatii sau industrial, avand specializarea de lucrator calificat energetic, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru constructii;
– absolventi ai scolilor tehnice postliceale, scolilor de maistri sau a unor cursuri de calificare postliceale, avand diploma de technician/maistru in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor pentru constructii;
– subingineri, ingineri licentiati cu diploma in domeniul energetic.

PERIOADA CURSURILOR
7-8-9 februarie 2020

ATASAM PROGRAMA DE PE SITE-UL ANRE:

16.01.2020 – Publicarea anuntului

03.02–14.02.2020 – Inscrierea candidatilor

14.02.2020 (data postei) – Termen final de inscriere

16.03.2020 – Nominalizarea centrelor

10.04.2020 – Data limita pentru publicarea in portal a listei tuturor candidatilor (solicitanti care indeplinesc/nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament), cu indicarea motivelor de neindeplinire, unde este cazul, si cu precizarea centrului in care vor fi programati.

24.04.2020 – Data limita pentru completarea dosarelor (dupa caz)

28.04.2020 – Data limita pentru publicarea in portal a listei finale a tuturor candidatilor (solicitanti care indeplinesc- propusi la examen, propusi la prelungire/nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament-neadmisi), cu indicarea motivelor de neindeplinire, unde este cazul

04.05.2020 – Publicarea listelor aferente fiecarui centru, cu precizarea seriei in care vor fi programati candidatii, atat cei care sunt propusi la examen, cat si cei care sunt propusi pentru eliberare de adeverinte ca urmare a prelungirii calitatii de electrician autorizat


08.05.2020 -31.05.2020 –Desfasurarea examenelor de autorizare, atat eliberarea adeverintelor in cazul prelungirii calitatii detinute, cat si a adeverintelor pentru verificatori de proiecte si experti tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice

02.06.2020 – Publicarea rezultatelor pe pagina de internet

10.06.2020 – Data limita pentru inregistrarea contestatiilor

19.06.2020 – Publicarea rezultatelor analizarii contestatiilor

Informatii pentru plata

  • RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statului)
  • RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice)

Vrei sa afli mai multe detalii? Inscrie-te acum si noi te vom contacta in cel mai scurt timp.