Curs Evaluator de Risc la Securitate Fizica

Durata

120 de ore

Finalitate

Certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, insotit de Supliment descriptiv ce cuprinde competentele obtinute in urma absolvirii programului de formare

Titlu obtinut

Evaluator de risc la securitate fizica

Cod COR: 242115

Conditii de acces

Obținerea certificatului de absolvire vă va permite să solicitați înscrierea în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică (RNERSF) deoarece analizele de risc la securitatea fizică se efectuează doar de experţi înscrişi în RNERSF.

Cerinţe specifice de acces la program

Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program: Deţine competenţe şi are cunoştinţe pentru ocupaţiile specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, în domeniul securităţii mecano-fizice, sistemelor de securitate la efracţie, monitorizarea sistemelor de alarmă şi serviciilor de pază.

Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: învăţământ superior cu diplomă de licenţă (conform Cadrului Naţional al Calificărilor – CNC)

Alte studii necesare: Certificat de absolvire a unui curs de formare profesională sau certificat de competenţe profesionale, cu recunoaştere naţională, pentru cel puţin una din ocupaţiile specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor.

Pentru ca o persoană să urmeze cursul de evaluator de risc la securitatea fizică trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe speciale:

 • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic;
 • să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • să aibă experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei;
 • să posede cunoştinţe în toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile de pază şi managementul de securitate.

Important

Conform art. 8 din Instrucţiunile nr. 9/2013, analizele de risc pot fi efectuate doar de experţi înscrişi în R.N.E.R.S.F. care trebuie să deţină competenţe profesionale atestate pentru ocupaţia evaluator de risc la securitatea fizică, competenţele putând fi obţinute prin absolvirea unui program de formare profesională (curs), organizat pe baza standardului ocupaţional de un furnizor agreeat de Autoritatea Naţională de Calificări;

Unitati de competenta

 • Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare;
 • Comunicarea în domeniul riscului;
 • Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului;
 • Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.

Garantam absolventilor nostri:

 • Vor invata stabileasca contextul de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;
 • Vor invata sa identifice riscurile la securitatea fizică a obiectivului;
 • Vor sti sa analizeze riscurile la securitatea fizică a obiectivului;
 • Vor putea sa estimeze riscurile la securitatea fizică a obiectivului;
 • Vor sti sa trateze riscurile la securitatea fizică a obiectivului;
 • Vor putea sa monitorizeze şi sa revizuiasca riscurile la securitatea fizică a obiectivului.

Avantaje pentru participanti:

 • Pregatirea este sustinuta de specialisti in domeniu;
 • Cursul ofera tuturor participantilor o bogata cazuistica, combinand cadrul legal cu spete reale din Romania;
 • Se utilizeaza metode flexibile la sustinerea orelor de curs, ceea ce permite ca pregatirea sa fie extrem de accesibila;
 • Certificatul are valabilitate nelimitata.

Incluse in pachetul de scolarizare

 • Fondul total de ore
 • Suport de curs; materiale de invatare
 • Evaluare pe parcurs si sumativa
 • Pregatire pentru sustinerea examenului

Model certificat de absolvire

Se primește la finalizarea cursului de perfecționare, specializare, initiere, alături de suplimentul descriptiv.

Informatii pentru plata

 • RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statului)
 • RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice)

Vrei sa afli mai multe detalii? Inscrie-te acum si noi te vom contacta in cel mai scurt timp.