Curs Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces

Conditii de acces: minim studii liceale(cu sau fara bacalaureat)

Durata

40 de ore teorie

80 de ore practica

Finalitate

Certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, insotit de Supliment descriptiv ce cuprinde competentele obtinute in urma absolvirii programului de formare

Titlu obtinut

Tehnician sisteme detectie, supraveghere video, control acces

COD COR: 352130

Important

Certificatul obtinut in urma absolvirii cursului este valabil la licentierea firmelor de catre I.G.P.R -D.O.P si la autorizarea firmelor de catre I.G.S.U.

Scurta descriere

Pentru persoane fizice

Obținerea certificatului de absolvire vă va ajuta dacă intentionați să lucrați în cadrul unor companii licențiate de I.G.P.R. pentru ˝instalarea, modificarea, monitorizarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei˝ sau autorizate de I.G.S.U. pentru ˝instalarea și întreţinerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu˝.

Pentru persoane juridice

Dacă doriti să vă licențiați / autorizați compania la I.G.P.R. / I.G.S.U. pentru activitățile enumerate mai sus este necesar certificatul de absolvire al acestui curs.

Unitati de competenta

 • Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate;
 • Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate;
 • Pregătirea lucrărilor de instalare a sistemelor tehnice de securitate;
 • Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
 • Instalarea sistemelor tehnice de detecție, efracție și control al accesului;
 • Instalarea sistemelor tehnice de monitorizare;
 • Instalarea sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • ​Asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
 • Punerea in funcțiune a sistemelor de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
 • Punerea in funcțiune a sistemelor tehnice de detecție, efracție și control al accesului;
 • Punerea in funcțiune a sistemelor tehnice de monitorizare;
 • Punerea in funcțiune a sistemelor tehnice de televiziune cu circuit închis (TVCI);
 • Asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu;
 • Asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele tehnice de detectie, efracție și control al accesului;
 • Asigurarea mentenanței și service-ului pentru sistemele de monitorizare;
 • ​Menținerea unor relații de muncă eficace;
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului;

Garantam absolventilor nostri:

 • Vor invata sa monteze tubulatura pentru sistemele tehnice de securitate;
 • Vor invata sa realizeze cablajul necesar sistemelor tehnice de securitate;
 • Vor invata sa pregateasca lucrarile de instalare a sistemelor tehnice de securitate;
 • Vor invata sa instaleze sisteme de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu;
 • Vor invata sa instaleze sisteme tehnice de detectie, efractie si control al accesului;
 • Vor invata sa instaleze sistemele tehnice de monitorizare;
 • Vor invata sa instaleze sistemele tehnice de televiziune cu circuit inchis;
 • Vor opera cu usurinta terminologia de specialitate.

Avantaje pentru participanti:

 • Pregatirea este sustinuta de specialisti in domeniu;
 • Cursul ofera tuturor participantilor o bogata cazuistica, combinand cadrul legal cu spete reale din Romania;
 • Se utilizeaza metode flexibile la sustinerea orelor de curs, ceea ce permite ca pregatirea sa fie extrem de accesibila;
 • Certificatul are valabilitate nelimitata.

Incluse in pachetul de scolarizare

 • Fondul total de ore
 • Suport de curs, materiale de invatare
 • Evaluare pe parcurs si sumativa
 • Pregatire pentru sustinerea examenului

Model certificat de absolvire

Se primește la finalizarea cursului de perfecționare, specializare, initiere, alături de suplimentul descriptiv.

Informatii pentru plata

 • RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statului)
 • RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice)

Vrei sa afli mai multe detalii? Inscrie-te acum si noi te vom contacta in cel mai scurt timp.