Curs pentru atestatarea verificatorilor de proiecte si a expertilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

Centrul de formare PROFESIONAL PN SIBIU in conformitate cu Ordinul nr 22 din 10 aprilie 2013  privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale şi în baza Adresei ANRE nr. 40/31.05.2019 organizeaza  

Cursuri în vederea obținerii/prelungirii atestatului de verificator de proiecte /expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

Pregătirea specifică a solicitantului se dovedeşte printr-un certificat de absolvire a unui curs, corespunzător tipului de atestat solicitat, cu o durată de minimum 20 de ore.

Articolul 16 În vederea emiterii unei noi legitimații, pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activității, verificatorul de proiecte sau expertul tehnic transmite la ANRE, prin e-mail la adresa anre@anre.ro sau prin încărcare pe pagina de internet a ANRE, un fișier în formă arhivată care conține următoarele documente scanate:

a) cererea întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6;

b) actul de identitate;

c) dovada absolvirii, în ultimele 12 luni, a unui curs de specialitate corespunzător tipului de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14, sau o declarație pe propria răspundere privind desfășurarea activităților didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar, prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b), de la dobândirea calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic sau de la prelungirea acesteia, după caz;

Cursul se adreseaza persoanelor fizice care solicită atestarea in vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor tehnice sau de expertiză tehnică in domeniile precizate la art.1 alin. (1) Ordinul 22/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele /sistemele din sectorul GN.

Tipuri de atestate pentru verificatorii de proiecte:

a)VGp – instalaţii tehnologice de suprafaţă/conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale;

b)VGt – sisteme de transport al gazelor naturale;

c)VGd – sisteme de distribuţie a gazelor naturale;

d)VGv – instalaţii aferente activităţii de producere/stocare GNCV;

e)VGb – instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan;

f) VGs – instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente inmagazinării gazelor naturale;

g)VGg – instalaţii GNL.

Tipuri de atestate pentru expertii tehnici:

a)EGp – instalaţii tehnologice de suprafaţă/conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale;

b)EGt – sisteme de transport al gazelor naturale;

c)EGd – sisteme de distribuţie a gazelor naturale;

d)EGv – instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan;

e)EGb – instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan;

f) EGs – instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente inmagazinării gazelor naturale;

g)EGg – instalaţii GNL.

Informatii pentru plata

  • RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statului)
  • RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice)

Vrei sa afli mai multe detalii? Inscrie-te acum si noi te vom contacta in cel mai scurt timp.