Curs sondor foraj

Curs de calificare - nivel II

OBIECTIVUL CURSULUI

Calificarea de Sondor foraj asigură absolventului competenţe de a executa operaţii tehnologice în vederea realizării sondei.


DURATA

720 de ore (240 ore teorie +480 ore practica – cu posibilitatea de reducere la jumătate printr-un examen iniţial.)

COD COR

8113.2.9

STRUCTURĂ

 • Module de teorie
 • Practică pe santier- la agenţi economici în domeniu

LECTORI

Cursurile vor fi susţinute de cadre didactice cu experienţă în domeniu şi vor asigura o formare intensivă

DIPLOMA

La terminarea cursului se va elibera Certificat de calificare a cursului de Sondor în Foraj emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

Acesta se poate achita în două transe -prima la începutul cursului şi a doua transa până la încheierea cursului.

TEMATICĂ - COMPETENȚE DOBÂNDITE

 • Scule şi dispozitive folosite în foraj-extracţie.
 • Măsurători specifice punctelor de lucru.
 • Instrumentaţii la sonde.
 • Regimul de foraj.
 • Fluide de foraj.
 • Tubarea şi cimentarea sondelor.
 • Deschiderea stratelor productive.
 • Accidente tehnice în foraj
 • Intervenţii şi reparaţii la sonde

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE


 • Copia diplomei de studii
 • Copia actului de identitate
 • Copia certificatului de naştere;
 • Copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală cu menţiunea: „clinic sănătos”​
 • Informatii pentru plată:

  RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

  RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).