Curs Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal.

Curs de specializare

CODUL COR

242231

TIP CERTIFICAT OBȚINUT

Certificat de absolvire

CONDIȚII DE ACCES

Invatamant superior cu diploma de licenta.

DURATĂ

180 de ore de pregătire, din care: - 60 de ore teorie / 120 de ore practica

INFORMATII SUPLIMENTARE

Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate Statele Membre ale Uniunii Europene si, prin urmare si in Romania, inlocuind prevederile cuprinse in Directiva 95/46/CE.

Ca urmare a aplicarii directe a GDPR, anumite organizatii vor fi obligate sa desemneze o persoana ca Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal​. Responsabilul cu protectia datelor cu carcater personal va fi desemnat atat in cadrul organizatiilor din sectorul public, cat si a celor din sectorul privat. In acest sens, conform GDPR, Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal va fi desemnat in mod obligatoriu in cadrul:

- tuturor autoritatilor si organizmelor publice (indiferent de specificul activitatii desfasurate de acestea si de tipul datelor cu carcater personal prelucrate);

- organizatiilor din sectorul privat ale caror activitati principale constau in operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care implica monitorizarea periodica si sistematica a persoanelor fizice pe scara larga;

- organizatiilor din sectorul privat ale caror activitati pricipale constau in prelucrarea pe scara larga a unor categorii speciale de date cu carcater personal, mentionate in mod expres in cadrul GDPR. 


OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

1. Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

2. Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat.

3. Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

4. Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

5. Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

9. Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal.

10. Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.

11. Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

12. Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei.