Curs de reporter radio

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ

 1. Abordarea evenimentelor interne şi internaţionale prin prisma cursului aplicat al reporteruluiîn scopul dezvoltării de abilităţi în analiza actualităţii.
 2. Familiarizarea cu formatele jurnalistice în general şi cu reportajul în special prin integrarea tehnicilor de utilizare a binomului cuvinte sunet în scopul comunicării eficiente a informaţiilor.
 3. Dezvoltarea abilitaţilor tehnice de procesare a sunetului şi a competentelor lingvistice de redactare a script-ului.

OBIECTIVE GENERALE

 1. Obiective de cunoaştere - dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice despre reportaj, evoluţie, principii stiluri; cunoaşterea diferenţelor şi interferentelor dintre reportajul în direct şi cel procesat; cunoaşterea tehnicilor de procesare a sunetului.
 2. Obiective de aplicare - formarea capacităţilor/aptitudinilor de a interpretă corect şi sistemic informaţiile din actualitate, de a identifica diferitele forme de comunicare eficientă a informaţiilor, de a recunoaşte potenţialul de story al evenimentului; formarea abilitaţilor de editare şi realizare tehnică a materialului publicistic complex în format reportaj.
 3. Obiective de integrare - aptitudinea de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la realizarea unui reportaj procesat; abilitatea de a identifica oportunitatea folosirii diferitelortehnici de comunicare a informaţiilor; manifestarea aptitudinilor şi abilitaţilor personale în practică fonotecării, formarea unui stil propriu de reporter, potenţarea radiogeniei personale; aptitudinea de utilizare fluentă a echipamentului de înregistrare şi a soft-urilor de editare audio.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ

La sfârşitul cursului participanţii:

● au dobândit cunoştinţele necesare pentru evaluarea unui eveniment din actualitate, pot aprecia asupra oportunităţii comunicării evenimentului prin reportaj;

● şi-au dezvoltat abilităţile necesare realizării de reportaje prin tehnici de redactare şi de editare audio;şi-au format abilităţi de păstrare a neutralităţii şi imparţialităţii de jurnalist faţă de eveniment.

● vor fi capabili să evalueze prin analiza swot concurenţa de pe piaţa audio.

● vor cunoaşte caracteristicile şi particularităţile diferitelor moduri de organizare în echipa în vederea documentarii specifice , proiecţiei reportajului şi realizării sale efective.

● vor fi capabili să înţeleagă modul în care se realizează interviurile incluse în reportaj.

● să identifice sunetele care pot înlocui sau potenta comunicarea verbală.

● să decidă, în funcţie de eveniment, dacă este oportună intervenţia prealabilă în direct în emisie.

● să înţeleagă modul în care reportajul generează o ştire.

● să cunoască importanta comunicării afective cu publicul şi să identifice barierele carestau în calea unei comunicări eficiente a informaţiei

● să utilizeze softurile de editare text şi sunet, să stăpânească tehnicile de înregistrare şi redare cât şi pe cele de realizare a efectelor sonore.

Cursul este organizat sub formă de activităţi teoretico-practice interactive, instruirea în plan teoretic prin predare fiind corelată cu punerea în practică imediată a informaţiilor acumulate (30% teorie, 70%practică).

CINE POATE DEVENI REPORTER RADIO?

Poate deveni reporter radio persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are studii superioare;
 • are competenta intelectuală şi lingvistică, necesare unei comunicări interpersonale eficiente;
 • are voce cel puţin potenţial radiogenica;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
 • a fost autorizată ca reporter, în condiţiile legii.

LECTORI

jurnalişti radio şi cadre didactice de specialitate

TIP CERTIFICAT OBȚINUT

Certificat de absolvire eliberat de ANC

LOCAȚIE

sediul Profesional PN de pe Str. Cojocarilor nr.2, Sibiu.

STRUCTURA CURSULUI

teorie 20 de ore, practică 25 de ore

DIPLOMA

La finalizarea cursului persoanele se pot autoriza ca reporteri radio după susţinerea examenului.Examenul se susţine în maxim 7 zile după finalizarea cursului şi este organizat de Centrul de formare profesională „ PROFESIONAL PN” Sibiu. Certificatele de absolvire sunt eliberate de AUTORITATEA NAŢIONALĂ pt CALIFICĂRI

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • Cerere de înscriere (cu datele de identificare şi de contact ale cursantului)
 • Copia diplomei de studii superioare
 • Copia actului de identitate

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).