Curs de ospătar

   

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

 • Comunicare şi numeraţie
 • Asigurarea calităţii
 • Dezvoltare personală; igiena şi securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie şi turism
 • Promovarea produselor şi serviciilor
 • Psihologia consumatorului
 • Evidenţa operativă
 • Servirea preparatelor
 • Servirea băuturilor
 • Alcătuirea meniurilor
 • Comportament profesional

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).