Ofiter

Curs de calificare - nivel 3 cnc

CODUL COR

7233.2.1

DURATĂ

720 de ore( 6 luni –1/3 teorie şi 2/3 practică)

CONDIȚII ÎNSCRIERE

învățământ general

DESCRIERA OCUPAȚIEI

Ocupaţia se aplicã lucrãtorilor care deservesc instalaţiile frigorifice de producere a frigului industrial cu diferite capacităţi, din unităţile specifice industriei alimentare.

Ocupaţia se aplicã pentru instalaţiile frigorifice cu rãcire indirectã, în care existã un circuit intermediar între incinta rãcitã şi grupul frigorigen.

Ocupaţia presupune o sferã largã de competente pentru desfăşurarea activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru toate părţile componente principale ale instalaţiei frigorifice : agregatul frigorigen, aparatele de comandã, control şi automatizare, instalaţiile anexe şi încântă rãcitã.

Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor condiţiilor de lucru, a instrucţiunilor de exploatare, întreţinere şi reparare pentru fiecare echipament din instalaţia frigorificã.

Deoarece orice perturbare apãrutã în cadrul instalaţiei frigorifice poate avea efecte generalizate asupra unităţii de producţie respective, se impune respectarea cu responsabilitate a normelor de protecţia muncii, a normelor de protecţia mediului şi a normelor igienico-sanitare.

Deoarece activităţile specifice se desfăşoară în echipe de minimum douã persoane (min. o persoanã care supravegheazã agregatul frigorigen şi min. o persoanã care supravegheazã instalaţiile anexe şi încântă rãcitã), lucrul în echipã şi o bunã comunicare la locul de muncã contribuie la bună desfăşurare a tuturor activităţilor.

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

 1. Lucrul în echipă
 2. Comunicarea interactivă la locul de muncă
 3. Aplicarea normelor igienico-sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului
 4. Aplicarea NPM şi NPSI
 5. Planificarea activităţii proprii
 6. Asigurarea cu materiale, piese de schimb, AMC-uri şi echipamente specifice;
 1. Asigurarea cu materiale, piese de schimb, AMC-uri şi echipamente specifice
 2. Diagnosticarea deficientelor de funcţionare a instalaţiilor frigorifice
 3. Întreţinerea curentă a instalaţiei frigorifice
 4. Punerea/scoaterea în/ din funcţiune a instalaţiei frigorifice
 5. Remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigorifice
 6. Supravegherea instalaţiei frigorifice