Curs Ofițer de legătură pentru Securitatea infrastructurii critice Naționale/Europene

CODUL COR

242227

DURATĂ

180 ore:

- 80 ore de teorie

- 100 ore de practica​

DESCRIERA OCUPAȚIEI

Infrastructura critică este definită ca element, sistem sau componentă a acestuia, care este esențial pentru menținerea funcțiilor vitale ale societății, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale ori economice a persoanelor și a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel național ca urmare a incapacității de a menține respectivele funcții (Directiva CE114/2008, OU 98/2010.

OBIECTIVE

 1. - sistemele de producere, trasport și distribuție al energiei electrice.
 2. - sistemele de extracție, prelucrare, depozitare și transport ale petrolului, gazelor și altor resurse primare de energie.
 3. - obiectivele și instalațiile nucleare.
 4. - sistemele informatice și de telecomunicații (rețelele de calculatoare, rețeaua de telefonie fixă și mobilă, internetul).
 5. - deșeurile rezultate din activități economice de procesare/prelucrare a materialelor radioactive, toxice.
 6. - sistemele de aprovizionare cu apă.
 7. - infrastructura și mijloacele de comunicații (rutiere, aeriene, feroviare și navale).
 8. sistemele bancare, financiare și de asigurări.
 9. - serviciile de sănătate (publică, privată) și de intervenție în cazuri deosebite (incendii, calamități, dezastre, avarii).

Adresabilitate

Pot participa cei care lucrează în acest domeniu sau cei care vor să se califice.

​ACTE NECESARE ÎNSCRIERE

 • copie act de identitate;
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat de căsătorie
 • copii diplome şi/sau certificate care să ateste calificarea profesională
 • copie după legitimaţie (în cazul în care candidatul optează pentru prelungirea acesteia)