Curs de Microsoft Word

Nivel începator sau avansat

NIVEL ÎNCEPATORI


PROGRAMA CURS

Modulul 1:

 • Interfaţa Word
 • Explorarea interfeţei Microsoft Word
 • Lucru cu panglici de butoane (Ribbons)Lucrul cu taburile contextuale
 • Personalizarea mediului de lucru

Modulul 2:

 • Modificarea textului
 • Navigarea în cadrul unui documentInserări de text
 • Selectarea textuluiMutarea/Copierea textului
 • Ştergerea unui bloc de text
 • Opţiunile undo/redo
 • Găsirea şi înlocuirea textului

Modulul 3:

 • Formatarea unui document
 • Schimbarea aspectului unui text
 • Aplicarea de Stiluri şi efecte de text
 • Lucrul cu culori
 • Copierea formatului unui text
 • Ştergerea atributelor de formatare
 • Căutarea şi înlocuirea atributelor de formatare

Modulul 4:

 • Formatarea paragrafelor
 • Tabulatori
 • Alinierea unui paragraf
 • Indentarea unui paragraf
 • Chenare şi umbre pentru paragrafe
 • Stiluri
 • Liste
 • Stabilirea dimensiunilor între paragrafe

Modulul 5:

 • Tabele
 • Crearea unui tabel
 • Introducerea datelor în tabele
 • Instrumentul de formatare automată a unui tabel (AutoFormat Table)

Modulul 6:

 • Lucrul cu imagini
 • Înserarea simbolurilor şi caracterelor speciale
 • Înserarea unui Clip Art
 • Adăugarea unui Watermark
 • Înserarea unei imagini

Modulul 7:

 • Setări la nivel de pagină
 • Orientarea paginii
 • Marginile foii
 • Chenarul de pagină
 • Adăugarea unui antet şi a unui subsol
 • Adăugarea unei întreruperi de pagină

NIVEL AVANSAȚI


Modulul 1: Interfața Word

 • Explorarea interfeţei Microsoft Word
 • Lucru cu panglici de butoane (Ribbons)
 • Lucrul cu taburile contextuale
 • Personalizarea mediului de lucru Word

Modulul 2: Liste

 • Liste numerotate şi nenumerorate
 • Restartarea unei liste
 • Crearea unei liste multinivel
 • Personalizarea unei liste

Modulul 3: Personalizarea tabelelor şi graficelor

 • Sortarea unui tabel
 • Modificarea structurii unui tabel
 • Lipirea/Spargerea celulelor
 • Poziţionarea conţinutului unei celule
 • Aplicarea de chenare şi umbre celulelor unui tabel
 • Calcule simple în cadrul unui tabel Word
 • Realizarea unui chart pe baza datelor din tabel
 • Modificarea chart-ului

Modulul 4: Stiluri de text personalizate (Custom Styles)

 • Crearea unui stil personalizat pentru text/paragraf
 • Modificarea stilurilor deja existente
 • Crearea unui stil ce se aplică la o listă
 • Crearea unui stil ce se aplică la un table

Modulul 5: Formatarea obiectelor grafice

 • Stabilirea contranstului şi luminozităţii unei poze
 • Decuparea dintr-o poză(crop)
 • Stabilirea felului în care apare textul din jurul unei poze(wrap text)

Modulul 6: Crearea obiectelor personalizate

 • Crearea de figuri geometrice
 • Inserarea unui scris stilizat (WordArt)
 • Inserarea unei căsuţe de Text (TextBoxe)
 • Crearea de diagrame

Modulul 7: Schimbarea modului în care apare textul dintr-un document

 • Întreruperi de secţiune
 • Coloane
 • Căsuţe de text (textboxs)

Modulul 8: Lucrul cu şabloane

 • Crearea unui document pe baza unui şablon
 • Crearea şi modificarea şabloanelor
 • Schimbarea şi gestionarea locaţiei de şabloane

Modulul 9: folosirea instrumentului Mail Merge

 • Ce înseamnă Mail Merge?
 • Crearea unei surse de date (Excel şi Word)
 • Realizarea unui Mail Merge