Curs Manager de securitate

În România, ocupația de Manager de Securitate ˝ Cod COR 121306 se află pe ˝Lista profesiilor și ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale˝ iar cursul de formare profesională este organizat în baza Standardului Ocupațional și a Programei-Cadru avizată de Inspectoratul General al Poliției Române (I.G.P.R.) – Direcţia de Ordine Publică şi aprobată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări..

Ca persoane fizice

Obținerea certificatului de absolvire vă va ajuta dacă intentionați să lucrați în cadrul unor companii ca ˝Manager de securitate˝.

Dacă intenționați să vă licențiați propria companie la I.G.P.R. pentru activitățile de pazã şi protecţie vă este solicitat certificatul de absolvire al acestui curs.

Conditii de acces:

  • minim studii superioare de lunga durată;

COMPETENTE

să organizeze sistemul de management al securităţii;

să verifice conformitatea cu prevederile din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă ;

să urmărească conformitatea cu prevederile din domeniul apărării împotriva incendiilor şi de protecţie a mediului ;

să realizeze o dezvoltare profesională de securitate conformă cu cerinţele specifice domeniului;

să organizeze securitatea fizică;

să organizeze securitatea personalului;

să asigure securitatea documentelor;

să stabilească securitatea industrială;

să organizeze securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii.

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).