Curs Manager al Sistemelor de Management al Calităţii

Curs de specializare

OBIECTIVUL CURSULUI

Acest curs se adresează celor care intenţionează să ocupe funcţia de Manager Calitate sau care doresc să dobândească abilităţile pentru a implementata sau îmbunătăţii un sistem de calitate pentru a-şi dezvolta propria afacere. Cursanţii vor dobândi cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru elaborarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de control al calităţii în conformitate cu cerinţele standardelor calităţii în vigoare.

Baza Legala

Standardul ISO 9001 este standardul ISO internaţional ce defineşte documentarea, implementarea şi certificarea unui sistem de managementul calităţii, care poate fi implementata în orice tip de organizaţie (indiferent de mărime, natura produsului/ serviciului furnizat), fiind unul dintre factorii care favorizează comerţul internaţional şi conferă clienţilor încrederea că produsul/serviciul oferit este unul de calitate.


CODUL COR

325701

LOCAȚIE

Cursul se va ţine în Sibiu, pe str. Cojocarilor nr. 2, la sediul nostru.

CONDIȚII DE ACCES

studii universitare

LECTORI

Cursurile vor fi susţinute de lectori cu experienţa îndelungată în domeniu şi vor asigura o formare intensivă, teoretică şi practică, pe parcursul celor 180 de ore de curs.

DIPLOMA

La terminarea cursului se va elibera Certificat de absolvire a cursului de Manager al Sistemului de Management al Calităţii eliberat de către Autoritatea Naţională pentru Calificare - ANC, şi recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si Persoanelor Varstnice; Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, recunoscut atât naţional cât şi la nivel european.

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

Îmbunătăţire:

 • Educarea, instruirea şi motivarea pentru calitate a personalului;
 • Evaluarea furnizorilor; Îmbunătăţirea propriei pregătiri profesionale;
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii;
 • Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii în scopul asigurării calităţii;
 • Tratarea neconformităţilor şi stabilirea măsurilor corective;

Implementare:

 • Asigurarea şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice managementului calităţii;
 • Elaborarea şi implementarea tehnicilor şi metodelor de asigurare asistată de calculator a calităţii;
 • Implementarea sistemului calităţii;

  Planificare:

  • Elaborarea politicii în domeniul calităţii;
  • Implementarea politicii în domeniul calităţii;
  • Organizarea funcţiunii "calitate";

  Verificare:

  • Elaborarea şi urmărirea programelor de audit;
  • Monitorizarea efectuării inspecţiilor şi încercărilor;

Informatii pentru plată:

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).