Curs de lucrător în comerț

Nivel I de calificare

CONDIȚII DE ACCES

studii generale

DURATĂ

360 de ore (120 de ore teorie+240 de ore pregătire practică) -cu examinare iniţială îl reducem la o lună şi jumătate.

DESCRIERA OCUPAȚIEI

Ocupaţia de lucrător comercial presupune vânzarea produselor, întocmirea şi raportarea situaţiei vânzărilor, actualizarea stocurilor de produse, operaţiuni ce sunt realizate într-un cadru general de desfăşurare a activităţii punctului de vânzare asigurat în condiţiile respectării normelor de calitate,igienă, sanitar-veterinare, protecţia mediului şi de sănătate şi securitate în muncă.

Cursurile se vor desfăşura astfel:

  • Pregătirea teoretică (240 de ore) se va desfăşura la sediul Centrului de formare profesională Profesional-PN, str. Cojocarilor nr. 2 după un orar convenit cu acordul parţilor
  • Pregătirea practică la locul de muncă, pentru pesoanele care îşi desfăşoară activitatea în firme de profil, şi la firme de profil agreate pentru persoanele care provin din alte domenii.

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

    GENERALE:

    Titlul unităţii 1: Asigurarea calitatatii

    Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca

    Titlul unităţii 3: Aplicarea normelor de igiena sanitar-veterinare si de protectia mediului

SPECIFICE:

Titlul unitatii 1: Asigurarea cadrului general de desfasurare a activitatii

Titlul unitatii 2: Prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii

Titlul unitatii 3: Realizarea vanzarii

Titlul unitatii 4: Intocmirea situatiei vanzarilor si raportarea acesteia

Titlul unitatii 5: Actualizarea stocurilor de produse

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).