Curs de instalator instalații tehnico-sanitare și gaze naturale

CODUL COR

7136.2.2.

CURS DE CALIFICARE

Nivel 3 cnc

CONDIȚII DE ACCES

studii generale

DURATĂ

720 ore (1/3 teorie şi 2/3 practica) cu examinare iniţială

DESCRIERA OCUPAȚIEI

1) Contextul ocupaţiei:

Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.

2) Procesul de lucru

Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze din sectorul construcţii trebuie să ştie să măsoare, să taie, să pozeze şi să îmbine conducte, să realizeze treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte, să monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii, să pună în funcţiune instalaţii, să înlocuiască, să repare conductele, îmbinările şi garniturile acestora, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi utilaje/aparate de utilizare folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere incendii, gaze naturale şi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora.Activitatea instalatorului tehnico-sanitar şi gaze se desfăşoară în echipă şi de obicei în interiorul clădirilor, dar pot exista cazuri când această activitate se poate realiza şi în exteriorul acestora, putând fi expus la frig, căldură şi umiditate.Nivelul de responsabilitate: 3,4 muncitor calificat – studii medii, având nevoie ca, pentru desfăşurarea activităţii sale, să aibă următoarele competenţe cheie: comunicare în limba maternă, competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice şi spirit întreprinzător şi de iniţiativă.Pentru realizearea activităţii sale, instalatorul tehnico-sanitar şi gaze, se foloseşte de echipamente specifice, respectiv: menghine, chei simple şi reglabile, polizoare unghiulare, seturi filieră, cleşti, patent, ciocan, compresor aer, maşini de găuri, etc. şi utilaje: vase tampon, pompe, hidrofoare, apometre, debitmetre, armături, compresoare, rezervoare, etc.În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, instalatorul tehnico-sanitar şi gaze trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică, hidraulică, mecanică, mecanica construcţiilor, rezistenţa materialelor folosite în lucrările de instalaţii, de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice, tehnologii de îmbinare, normative în domeniu şi norme ISCIR, etc. De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptibilitate la situaţii noi, etc.

UNITĂȚI DE COMPETENŢE SPECIFICE

1. Montarea instalaţiilor interioare de canalizare

2. Montarea instalaţiilor interioare de apă de consum menajer

3. Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor şi a utilajelor folosite în instalaţiile sanitare

4. Montarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

5. Montarea instalaţiilor interioare de gaze naturale

6. Montarea aparatelor de utilizare a gazelor

7. Întreţinerea instalaţiilor interioare de gaze naturale şi a celor sanitare