Curs de limba engleza

OBIECTIVUL CURSULUI

Obiectivul cursului este acela de a vă ajuta să dobândiţi competențe deosebite în: Conversaţie/ Conversation, Ascultare/ Listening, Citire/ Reading (comprehension), Scriere/Writing, Discurs oral/Oral discourse.

ABILITĂȚILE OBȚINUTE ÎN URMA CURSULUI DE ENGLEZĂ

  • Conversaţia în diferite situaţii
  • Scrierea corectă şi coerentă a propoziţiilor formulate în limba engleză şi cu o dificultate medie/mare
  • Citirea corectă a cuvintelor şi înţelegerea perfectă a textului din limba engleză din punct de vedere semantic şi gramatical
  • Ascultarea/Listening: înţelegerea mesajului vorbitorului de limba engleză fără a întâmpina probleme de gramatică şi vocabular şi rezumarea corectă a textului ascultat
  • Discurs oral: conform nivelului de standard european (pentru studiul limbii străine) C1.

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).