Curs prevenire și combatere a corupției

CODUL COR

26192

DURATĂ

30 de zile

DESCRIERA OCUPAȚIEI

Activitatea ”Expertului prevenire și combatere a corupției” vizează creșterea gradului de înțelegere a mecanismelor fraudei și corupției și stimularea unei aitudini corecte, conforme cu legislația aplicabilă în domeniu. O componentă fundamentală a activității ”Expertului prevenire și combatere a corupției”, constă în informarea personalului din societățile comerciale, cu privire la obligațiile legale ale instituțiilor, cât și cu privire la modalitățile de luptă împotriva fenomenului corupției, prin mijloacele legale și civice de care dispune fiecare cetățean.

  1. ”Expertul prevenire și combatere a corupției” sprijină și consiliază personalul tehnic / economic de execuție și administrativ în luarea deciziilor privind aplicarea corectă a legislației în vigoare referitoare la faptele de coruție existente sau potențiale, din cadrul instituției respective.
  2. ”Expertul prevenire și combatere a corupției” trebuie să dețină deprinderile necesare pentru identificarea surselor potențiale generatoare de corupție, de supraveghere a conduitei personalului notificat și de informare a conducerii societății cu privire la eventualele încălcări ale normelor privind conflictele de interese sau incompatibilitățile.

Adresabilitate

Cursul ”Expert prevenire și combatere a corupției”, este recomandat persoanelor din cadrul instituțiilor publice (ministere, agenții guvernamentale și din instituțiile publice centrale și locale).

​ACTE NECESARE ÎNSCRIERE

  • copie act de identitate;
  • copie certificat de naștere
  • copie certificat de căsătorie
  • copii diplome şi/sau certificate care să ateste calificarea profesională
  • copie după legitimaţie (în cazul în care candidatul optează pentru prelungirea acesteia)