Curs evaluator de risc la protectie fizica


Obținerea certificatului de absolvire vă va permite să solicitați înscrierea în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică (RNERSF) deoarece analizele de risc la securitatea fizică se efectuează doar de experţi înscrişi în RNERSF.

Cerinţe specifice de acces la program

Competenţe şi deprinderi necesare accesului la program: Deţine competenţe şi are cunoştinţe pentru ocupaţiile specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, în domeniul securităţii mecano-fizice, sistemelor de securitate la efracţie, monitorizarea sistemelor de alarmă şi serviciilor de pază.

Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii: învăţământ superior cu diplomă de licenţă (conform Cadrului Naţional al Calificărilor – CNC)

Alte studii necesare: Certificat de absolvire a unui curs de formare profesională sau certificat de competenţe profesionale, cu recunoaştere naţională, pentru cel puţin una din ocupaţiile specifice domeniului securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor:

Cerinţe speciale:

Pentru ca o persoană să urmeze cursul de evaluator de risc la securitatea fizică trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe speciale:

  • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic;
  • să nu fie înscrisă cu antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • să aibă experienţă practică de minim 3 ani, dobândită după intrarea în vigoare a Legii nr.333/2003, în domeniul organizării, planificării, pregătirii, executării sau exercitării controlului măsurilor de pază şi protecţie în formele prevăzute de legea pazei;
  • să posede cunoştinţe în toate domeniile privind securitatea mecanofizică, sistemele de alarmare împotriva efracţiei, monitorizarea sistemelor de alarmare, serviciile de pază şi managementul de securitate.

COMPETENTE SPECIFICE

Competente (activităţi specifice):

· Aplicarea procedurilor de calitate în procesul de evaluare.

· Comunicarea în domeniul riscului.

· Documentarea în vederea realizării evaluării de risc la securitatea fizică a obiectivului.

· Stabilirea contextului de evaluare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.

· Identificarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.

· Analiza riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.

· Estimarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.

· Tratarea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.

· Monitorizarea şi revizuirea riscurilor la securitatea fizică a obiectivului.


Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statului)

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice)