Curs de limba franceza

NIVEL

elementar (A1-A2 conform Cadrului european de referinţă pentru limbi)

DURATĂ

60 de ore

STRUCTURĂ

două şedinţe pe săptămână a câte două ore

OBIECTIVE

ASCULTARE

Veţi putea înţelege expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite, pe teme ce au relevanţă imediată pentru dumneavoastră (de exemplu, informaţii simple despre dumneavoastră şi familia dumneavoastră, cumpărături, zona în care locuiţi, activitatea profesională). Veţi putea înţelege punctele esenţiale din anunţuri şi mesaje scurte, simple şi clare.

CITIRE

Veţi putea citi texte foarte scurte şi simple. Veţi putea găsi anumite informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (de exemplu, anunţuri, afişe, reclame, prospecte, meniuri, orare) şi veţi putea înţelege scrisori personale scurte şi simple.

EXPRIMARE SCRISĂ

Veţi putea scrie mesaje scurte şi simple. Veţi putea completa formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa dumneavoastră pe un formular de hotel. Veţi putea scrie o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacanţă sau o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu, de mulţumire.

DISCURS ORAL

Veţi putea utiliza o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei dumneavoastră sau a altor persoane, a condiţiilor de viaţă, a studiilor şi a activităţii dumneavoastră profesionale actuale sau recente.

PARTICIPARE LA CONVERSAȚIE

Veţi putea comunica în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct pe teme şi despre activităţi familiare.

  • lexic
  • gramatică
  • fonetică
  • comunicare

Sunetele limbii franceze, corespondenţa între pronunţie şi scriere, eliziunea, legătura, sedila, accentele.

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).