Curs de pregătire teoretică

Autorizare ANRE Electrician

   

DESPRE CURS

Curs realizat în conformitate cu <Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul nr. 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, organizat de Centrul de Formare Profesională „PROFESIONAL -PN” din Sibiu, în baza acordului Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul energiei -A.N.R.E. (prin avizul nr. 31 din 17.02.2015).

Art 16 din Ordinul nr. 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 prevede ca:

 • Alin (1) Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de adeverinţa de electrician autorizat. Autorizarea, prin emiterea adeverinţei, este acordată pe durata nelimitată şi este valabilă numai cu condiţia vizării periodice a adeverinţei, astfel încât să nu fie depăşit termenul de vizare. Adeverinţa de electrician autorizat este valabilă numai împreună cu un act de identitate.
 • Alin (2) Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat este dată la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.

La terminarea cursului se va elibera Certificat de absolvire a cursului de Tehnica Auditului Energetic pentru clădiri şi se va da recomandare pentru participarea cursanţilor la examenul de atestare organizat de către MDRT.

Gradele pentru care se va putea susține examenul de electrician autorizat sunt:

 • gradul I (instalaţii electrice).
 • gradele II A ; III A ; IV A (proiectarea de instalaţii electrice);
 • gradele ÎI B ; III B ; IV B (executarea de instalaţii electrice).
 • gradele II A+B ; III A+B; IV A+B

Prețul este de 350 de lei/ grad.

LOCAȚIE

Cursul se va ţine la sediu Profesional PN –Sibiu, str Cojocarilor nr.2, Sibiu.

Cursul se poate ține și în alte locații pentru un număr de minim 30 de cursanți.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI

 • completarea formularului de înscriere (se găsește în secțiunea Înscriere)
 • copii diplome şi/sau certificate care să ateste calificarea profesională
 • Copia actului de identitate
 • copie ordin plată (datele pentru efectuarea plății se găsesc la secțiunea Contact)

Conform art 14 din Ordinul nr. 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 :

Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen pentru dobândirea calităţii de electrician autorizat sunt:

 1. cererea de autorizare însoţită de documentele informaţii profesionale, detaliile privind lucrările realizate şi Pagina de informaţii anexate cererii de autorizare, întocmite conform anexei nr. 1
 2. copia actului de identitate
 3. copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională
 4. document care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine
 5. copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicita autorizarea, acolo unde este cazul, şi/sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidentă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă
 6. copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare, tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.