Curs de asistent social - nivel mediu

Curs de inițiere

CODUL COR

346001

TIP CERTIFICAT OBȚINUT

Certificat de absolvire

CONDIȚII DE ACCES

minim studii medii

DURATĂ

60 de ore de pregătire

DESCRIERA OCUPAȚIEI

Asistentul social nivel mediu are menirea de a rezolva cazurile de abuz, maltratare sau neglijare.Pentru aceasta asistentul social are nevoie de anumite aptitudini, cum ar fi: dragostea pentru copii şi tact psihopedagogic, creativitate şi imaginaţie precum şi abilităţii de comunicare verbală şi nonverbală sau abilitatea de a stabili relaţii bazate pe încredere reciprocă. Asistentul social trebuie să evalueze corect complexitatea cazurilor pentru a sesiza autorităţile competente în soluţionarea acestora. Tot el este cel care asistă copilul abuzat / neglijat şi familia acestuia pe parcursul procesului de terapie şi consiliere.Profesionalismul asistentului social nivel mediu va fi demonstrat prin capacitatea lui de a identifica modalităţi noi de terapie în funcţie de evoluţia copilului dar şi prin perseverenţa cu care asistă copilul şi familia acestuia până în momentul în care observă normalizarea situaţiei.


OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE

1. Planifică în timp activităţiile specifice;

2. Comunicarea interpersonala;

3. Comunicarea interactivă;

4. Organizarea lucrului în echipa multidisciplinară;

5. Evaluează complexitatea cazului;

6. Evaluează copilul din punct de vedere psihosocial si fizic;

7. Consilierea potentialilor părinţi şi din punct de vedere legislativ;

8. Sesizează autorităţile competente;

9. Asistă copilul şi familia în procesele de terapie şi consiliere;

10. Întocmeşte dosarul de caz;

11. Urmăreşte reintegrarea psiho-socială a copilului;

12. Asigurarea legăturii între autoritatea tutelară şi familia potenţială;

13. Consilierea familiilor în situaţie de risc de a-şi abandona copilul;

14. Evaluarea familiei potenţiale de plasament sau adopţie;

15. Consilierea familei pe perioada post adoptie

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).