Curs administrator de condominii


In urma caruia veti obtine un certificat de calificare emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice pentru ocupatia « ADMINISTRATOR DE CONDOMINII«

Conform Legii 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, art 10, alin (6) prevede ca pentru a obtine atestatul care dovedeste calitatea de administrator de condominii,, este necesar un certificat de calificare profesionala pentru ocupatia de administrator de condominii.

Un administrator de condominii trebuie sa aibã capacitatea de a organiza, planifica, rezolva si verifica buna gospodãrire si întretinere a imobilelor, a actiunilor de interes comun pentru mentinerea unui climat de bunã convietuire si respect reciproc între proprietari; locatari; utilizatori, pentru protejarea mediului ambiant. 

Un administrator de condominii trebuie sã fie competent in implementarea si utilizarea tuturor tehnicilor, metodelor si instrumentelor de management al calitãtii.

UNITATILE DE COMPETENTA


 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla;

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilitati publice;
 • Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calitatii in constructii si autorizarea lucrarilor in constructii;
 • Intocmirea documentelor contabile de baza (facturi, chitante, ordine de plata, registru de casa, jurnal de banca, etc); 
 • Elaborarea documentelor de gestiune;
 • Operarea documentelor contabile primare de baza in softuri dedicate si in Excel sau echivalent;
 • Aplicarea procedurilor de arhivare fizica si electronica;
 • Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apararea impotriva incendiilor;

 • Bazele contabilitatii primare, emiterea facturilor, efectuarea platilor si incasari;
 • Aplicarea tehnicilor de comunicare eficienta.

DETALII CURS

LOCAȚIE

detalii la telefon.

   DURATĂ CURS

3 luni de zile

PREȚ

detalii la telefon.

Modalitati de plata:

 • La sediul firmei
 • Prin transfer bancar 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE

 • copie act de identitate;
 • copii diplome şi/sau certificate care să ateste calificarea profesională
 • copie ordin plată: cont: RO95RNCB0227036049810001-BCR Sibiu;
 • cont: RO04TREZ5765069XXX009236 Trezoreria Sibiu;
 • copie după legitimaţie (în cazul în care candidatul optează pentru prelungirea acesteia)

CONTACT

Pentru detalii suplimentare, vă stăm cu drag la dispoziție.
Program: luni-vineri, ora 9-16.

0720 229 998
office@profesional-pn.ro