Curs Administrator de Condominii

Curs de calificare

DESCRIEREA OCUPAȚIEI

Conform Legii 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, art 10, alin (6) prevede ca pentru a obtine atestatul care dovedeste calitatea de administrator de condominii,, este necesar un certificat de calificare profesionala pentru ocupatia de administrator de condominii

Termenul initial stabilit de legislatie pentru conformare era de 28 septembrie 2019, conform articolului 106 din legea 196/2018.

Ordonanta nr 21/2019 intrata in vigoare in data de 31 august 2019 a amanat termenul pana la data de 1 ianuarie 2021.

Articolul unic din Ordonanta nr 21/2019:

“Termenul prevazut la art 106 din legea 196/2018 (care prevede ca- pot obtine functia de administrator persoanele care in termen de 12 luni obtin certificate de calificare profesionala), publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr 660 din 30 iulie 2018 - se proroga (se amana) pana la data de 01.01.2021.”

IN CONCLUZIE- TOTI CEI CARE DORESC SA DETINA FUNCTIA DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII, SUNT OBLIGATI PRIN LEGE SA URMEZE CURSUL DE CALIFICARE DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII CU O DURATA DE 3 LUNI SI PE PARCURSUL ACESTUI AN.

DESCRIEREA OCUPATIEI

Un administrator de condominii trebuie sa aibã capacitatea de a organiza, planifica, rezolva si verifica buna gospodãrire si întretinere a imobilelor, a actiunilor de interes comun pentru mentinerea unui climat de bunã convietuire si respect reciproc între proprietari; locatari; utilizatori, pentru protejarea mediului ambiant.

Un administrator de condominii are un rol social, de rezolvare a necesitãtilor colectivitãtilor; utilizatorilor; proprietarilor; locatarilor. Un administrator de condominii se caracterizeazã prin capacitate de analizã si evaluare, pragmatism si interes pentru calitatea si eficienta muncii. El trebuie sã fie cinstit si impartial, sã aibã abilitãti manageriale, precum si capacitatea de a lucra în echipã si de a-si ameliora permanent propriile performante.

Un administrator de condominii trebuie sã fie competent in implementarea si utilizarea tuturor tehnicilor, metodelor si instrumentelor de management al calitãtii.


UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

 • 1.Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;

  2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla;

  3.Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilitati publice;

  4. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calitatii in constructii si autorizarea lucrarilor in constructii;

  5. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apararea impotriva incendiilor;

  6.Bazele contabilitatii primare, emiterea facturilor, efectuarea platilor si incasari;

  7.Intocmirea documentelor contabile de baza (facturi, chitante, ordine de plata, registru de casa, jurnal de banca, etc);

  8.Elaborarea documentelor de gestiune;

  9.Operarea documentelor contabile primare de baza in softuri dedicate si in Excel sau echivalent;

  10.Aplicarea procedurilor de arhivare fizica si electronica;

  11.Aplicarea tehnicilor de comunicare eficienta.

CONTACT:

Tel/fax: 0269 220 449;  0745 373 606;  0745 236 208

E-mail :profesional_pn@yahoo.com;   office@profesional-pn.ro