Curs Administrator de Imobile

DESCRIEREA OCUPAȚIEI

Un administrator de imobile trebuie sa aibã capacitatea de a organiza, planifica, rezolva si verifica buna gospodãrire si întretinere a imobilelor, a actiunilor de interes comun pentru mentinerea unui climat de bunã convietuire si respect reciproc între proprietari; locatari; utilizatori, pentru protejarea mediului ambiant.

Un administrator de imobile are un rol social, de rezolvare a necesitãtilor colectivitãtilor; utilizatorilor; proprietarilor; locatarilor. Un administrator de imobile se caracterizeazã prin capacitate de analizã si evaluare, pragmatism si interes pentru calitatea si eficienta muncii. El trebuie sã fie cinstit si impartial, sã aibã abilitãti manageriale, precum si capacitatea de a lucra în echipã si de a-si ameliora permanent propriile performante.

Un administrator de imobile trebuie sã fie competent in implementarea si utilizarea tuturor tehnicilor, metodelor si instrumentelor de management al calitãtii.


UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

1. Administratie

  • Angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii si urmarirea realizarii lor
  • Elaborarea documentelor si evidentelor
  • Gestionarea patrimoniului condominiului
  • Incasarea cotelor de contributie si efectuarea platilor

2. Management

  • Coordonarea personalului
  • Monitorizarea starii partilor de constructii si instalatii ale condominiului
  • Reprezentarea interesului proprietarului in raport cu autoritatile publice

3. Organizare

  • Asigurarea respectarii regulamentului condominiului
  • Planificarea activitatilor


CONTACT:

Persoana de contact: Neamtu Ionel

Tel/fax: 0269220449; 0745373606; 0745/236/208

E-mail :profesional_pn@yahoo.com