Curs Administrator de Condominii

Curs de calificare

DESCRIEREA OCUPAȚIEI

Conform Legii 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, art 10, alin (6) prevede ca pentru a obtine atestatul care dovedeste calitatea de administrator de condominii,, este necesar un certificat de calificare profesionala pentru ocupatia de administrator de condominii

Un administrator de condominii trebuie sa aibã capacitatea de a organiza, planifica, rezolva si verifica buna gospodãrire si întretinere a imobilelor, a actiunilor de interes comun pentru mentinerea unui climat de bunã convietuire si respect reciproc între proprietari; locatari; utilizatori, pentru protejarea mediului ambiant.

Un administrator de condominii are un rol social, de rezolvare a necesitãtilor colectivitãtilor; utilizatorilor; proprietarilor; locatarilor. Un administrator de condominii se caracterizeazã prin capacitate de analizã si evaluare, pragmatism si interes pentru calitatea si eficienta muncii. El trebuie sã fie cinstit si impartial, sã aibã abilitãti manageriale, precum si capacitatea de a lucra în echipã si de a-si ameliora permanent propriile performante.

Un administrator de condominii trebuie sã fie competent in implementarea si utilizarea tuturor tehnicilor, metodelor si instrumentelor de management al calitãtii.


UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

 • 1.Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;

  2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla;

  3.Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilitati publice;

  4. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calitatii in constructii si autorizarea lucrarilor in constructii;

  5. Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apararea impotriva incendiilor;

  6.Bazele contabilitatii primare, emiterea facturilor, efectuarea platilor si incasari;

  7.Intocmirea documentelor contabile de baza (facturi, chitante, ordine de plata, registru de casa, jurnal de banca, etc);

  8.Elaborarea documentelor de gestiune;

  9.Operarea documentelor contabile primare de baza in softuri dedicate si in Excel sau echivalent;

  10.Aplicarea procedurilor de arhivare fizica si electronica;

  11.Aplicarea tehnicilor de comunicare eficienta.

CONTACT:

Tel/fax: 0269 220 449;  0745 373 606;  0745 236 208

E-mail :profesional_pn@yahoo.com;   office@profesional-pn.ro