Cursuri de calificare.

Cursurile pe care le organizăm sunt acreditate și recunoscute la nivel internațional.

Cursuri pe categorii

 • Cursuri de calificare
 • cursuri de inițiere
 • cursuri de perfecționare
 • alte cursuri
 • traininguri
 • SPECIALIZARE
 • ​Diriginte de santier
 • Curs utilizare SEAP-SICAP
 • Drepturile persoanelor cu dizabilități, dreptul la nediscriminare și egalitate de gen
 • Executarea silită și recuperarea creanțelor conform Codului de procedură Fiscală și Codului de Procedură Civilă
 • Contabilitatea instituțiilor publice
 • Managementul resurselor umane și salarizare
 • Medierea conflictelor în instituțiile publice. Conflicte interculturale
 • Controlul intern și controlul financiar preventiv în instituțiile publice
 • Actele și procedurile administrative
 • Impozite și taxe locale
 • Sănătate și securitate în muncă
 • Controlul exercitat de organele statului asupra agenților economici
 • Facilitarea reintegrării în societate a persoanelor dupa eliberarea din penitenciar
 • Facilitarea integrării resortanților (azilanților) țărilor terțe
 • Noul Cod Penal
 • Politici contabile în instituțiile publice
 • Codul de procedură fiscală
 • Dosarul prețurilor de transfer

Descoperă cursul dorit și vino să ne cunoaștem!

Administrator imobile

Asistent Social - nivel mediu

Auditor Energetic

Autocad 2D

Bucătar

​Electrician constructor

Franceza - nivel începător, intermediar și avansat

Engleza - nivel începător, intermediat și avansat

Frigotehnist

Microsoft Excel

Microsoft Word

Germană - nivel începător, intermediar și avansat

Igienă

Infirmier

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze - nivel II

Lucrator în comerț

Manager al sistemul de management al calității

Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor

Ospătar

Cursuri de pregătire teoretică în domeniul Gazelor Naturale( pentru examenele de autorizare ANRE sau prelungirea legitimatiilor ANRE: PGIU-PGD; EGIU-EGD; EGIU-EGD; PGT-EGT; EGT; PGNC-EGNC);  Curs pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

Pregătire teoretică în domeniul Instalaţiilor Electrice (pentru examenele de autorizare ANRE gradele I; IIA; IIB; IIIA; AAAB; IVA; IVB); Curs de verificator de proiecte; Responsabil tehnic cu executia; Expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice

Prim ajutor premedical

Reporter radio

Sondor foraj

Ai întrebări?

Îți răspundem cu drag!

Tel/fax: 0269/220/449

0745 373 606

0745 236 208

0720229998 

profesional_pn@yahoo.com