Cursuri de calificare.

Cursurile pe care le organizăm sunt acreditate și recunoscute la nivel internațional.

Cursuri pe categorii

  • Cursuri de calificare
  • cursuri de inițiere
  • cursuri de perfecționare
  • alte cursuri
  • traininguri
  • SPECIALIZARE
  • Practica implementării standardelor de control intern managerial
  • Reporter radio
  • Administrator Imobile

Descoperă cursul dorit și vino să ne cunoaștem!

Administrator imobile

Asistent Social - nivel mediu

Auditor Energetic

Autocad 2D

Bucătar

​Electrician constructor

Franceza - nivel începător, intermediar și avansat

Engleza - nivel începător, intermediat și avansat

Frigotehnist

Microsoft Excel

Microsoft Word

Germană - nivel începător, intermediar și avansat

Igienă

Infirmier

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze - nivel II

Lucrator în comerț

Manager al sistemul de management al calității

Operator în verificarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor

Ospătar

Cursuri de pregătire teoretică în domeniul Gazelor Naturale( pentru examenele de autorizare ANRE sau prelungirea legitimatiilor ANRE: PGIU-PGD; EGIU-EGD; EGIU-EGD; PGT-EGT; EGT; PGNC-EGNC);  Curs pentru atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

Pregătire teoretică în domeniul Instalaţiilor Electrice (pentru examenele de autorizare ANRE gradele I; IIA; IIB; IIIA; AAAB; IVA; IVB); Curs de verificator de proiecte; Responsabil tehnic cu executia; Expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice

Prim ajutor premedical

Reporter radio

Sondor foraj

Ai întrebări?

Îți răspundem cu drag!

Tel/fax: 0269/220/449

0745 373 606

0745 236 208

0720229998 

profesional_pn@yahoo.com