Curs Electricieni ANRE


CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ:

AUTORIZARE ANRE ELECTRICIAN

Curs realizat in conformitate cu <Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice >, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 11/2013, publicat in Monitorul Oficial nr. 152 din 21-03-2013, organizat de Centrul de Formare Profesională „PROFESIONAL -PN” din Sibiu, în baza acordului Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul energiei -A.N.R.E. (prin adresa nr. 26206 din 17.06.2011).

Conform art 16, alin (2): " Termenul de vizare a adeverintei de electrician autorizat este data la care se implinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, dupa caz, de la data ultimei vizari."

Alin (3), litera (c) enumera documentele necesare a fi incluse in dosarul intocmit in vederea verificarii si vizarii periodice a adeverintei de electrician autorizat, printre care si "dovada absolvirii in ultimul an a unui curs de pregatire teoretica, care sa respecte cel putin tematica si bibliografia stabilite si publicate de autoritatea competenta pe pagina sa de internet pentru tipul si gradul respectiv de autorizare."

IMPORTANT

Pentru obtinerea autorizatiei de electrician ANRE, nu mai este obligatorie efectuarea unui curs, acesta fiind necesar doar in cazul prelungirii autorizatiei.

Centrul nostru de formare profesionala organizeaza cursuri pentru pregatirea candidatilor in vederea autorizarii.

Electricienii autorizati pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalatii electrice pot avea, dupa caz, urmatoarele grade de autorizare :

  • gradul I (instalatii electrice).
  • gradele II A ; III A ; IV A (proiectarea de instalatii electrice);
  • gradele II B ; III B ; IV B (executarea de instalatii electrice).
  • gradele II A+B ; III A+B; IV A+B

Condiţii de înscriere:

Conform Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic pot participa persoanele care fac dovada ca detin calificari profesionale:

  • lucratori calificati absolventi ai unor cursuri de calificare in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
  • lucratori calificati absolventi ai scolilor profesionale cu durata mai mica de 3 ani specializati in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
  • lucratori calificati absolventi ai scolilor profesionale cu durata de 3 ani specializati in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;
  • absolventi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalatii sau industrial, avand specializarea de lucrator calificat energetic, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru constructii;
  • absolventi ai scolilor tehnice postliceale, scolilor de maistri sau a unor cursuri de calificare postliceale, avand diploma de technician/maistru in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor pentru constructii;
  • subingineri, ingineri licentiati cu diploma in domeniul energetic.

Date de contact : Mobil: 0745 373 606; 0745236208; tel./fax. 0269/220449 ;

E-mail : profesional_pn@yahoo.com

Urmatoarele documente vor fi trimise pe mail sau fax pana la inceperea cursului :

- copie act de identitate;

- copii diplome şi/sau certificate care să ateste calificarea profesională

Locul de desfasurare:

Centrul de Formare Profesionala”Profesional PN SRL”.,str Cojocarilor nr.2 Sibiu .

Cursurile se pot tine si in alte locatii unde avem un numar de minim 30 cursanti.

Centrul nostru de formare profesionala este autorizat si pe cursurile de 

VERIFICATOR DE PROIECTE, RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA, EXPERT TEHNIC DE CALITATE SI EXTRAJUDICIAR IN DOMENIUL INSTALATIILOR ELECTRICE.

Informatii pentru plată:

RO04TREZ5765069XXX009236 - Trezoreria Sibiu (pentru Instituţii ale Statuluui).

RO95RNCB0227036049810001 - BCR Sibiu (pentru firme şi persoane fizice).